"jirli"Teaser!! [जिरली] !! upcoming marathi movie 2021!!Sangram Kate film's production!!

"jirli"Teaser!! [जिरली] !! upcoming marathi movie 2021!!Sangram Kate film's production!!

"jirli"Teaser!! [जिरली] !! upcoming marathi movie 2021!!Sangram Kate film's production!!

#Sangram Kate film’s production

Upcoming marathi movie- “Jirli”(जिरली)

“jirli”Teaser!! [जिरली] !! upcoming marathi movie 2021!!Sangram Kate film’s production!!

Written & ddirector : Shahebaj (bhai) patil

Cinemetography : Fayaj Ahmed

producers : Sangram Kate,
Vijay jagdhane,
Shabbir pathan,
Shahebaj(bhai)patil

Music & Background : Jabbar Dhananjay

Lyrics : Sunil Dodage,
Ravi Kate,
Shidheshwar Gaikwad

Singer : Shidharth Gavai

Cast : Sangram Kate , Komal Sarvgod , Vijay Gaikwad , Padmaja khatavkar , Farukh Attar

Special thanks : upcoming Kurup movie

#जिरली चित्रपट
#जिरली टिझर
#जिरली नविन मराठी चित्रपट
#जिरली चित्रपट सिन
#जिरली चित्रपट गाणी

#Jirli teaser
#jirli film
#jirli movie
#jirli marathi movie
#jirli New marathi movie
#jirali movie songs
#jirli title song
#jirali songs

"jirli"Teaser!! [जिरली] !! upcoming marathi movie 2021!!Sangram Kate film's production!!

Published by: https://xanhindia.com/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *