ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕಲ್, ನಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದರೆ… ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ | Nanendu Nimmavane Kannada Movie Scene

ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕಲ್, ನಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದರೆ… ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ | Nanendu Nimmavane Kannada Movie Scene

ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕಲ್, ನಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದರೆ… ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ | Nanendu Nimmavane Kannada Movie Scene

Watch Nanendu Nimmavane Kannada Movie Scenes Staring Dr. Vishnuvardhan In Lead Role.

Movie : Nanendu Nimmavane

Star Cast : Vishnuvardhan, Srishanthi, Ramesh Bhat, Vinaya Prasad, Prakash Rai, Lokanath, Vaishali Kasaravalli, Jai Jagadish, Prithviraj, M S Karanth, Sihikahi Chandru, Honnavalli Krishna, Chikkanna, Thriveni, Sarika

Director : H S Phani Ramachandra
Story : Malladi Venkata Krishna Murthy (Based on Novel ‘Little Rascal’)
Music : Rajan-Nagendra
Lyrics : Hamsalekha
Release : 1993

For More Kannada Retro Collections Please Subscribe SGV Kannada Retro YouTube Channel

ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕಲ್, ನಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದರೆ… ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ | Nanendu Nimmavane Kannada Movie Scene


Published by: SGV Kannada Retro and share by XanhIndia.com.